***اصلاح اشتباه بدون جريمه ***
همکاران و مسافران محترم پرواز آبادان - مشهد -آبادان تا 15 دقيقه بعد رزرو و قبل از 12 ظهر يک روز مانده به  پرواز،  کنسلي يا اصلاح اشتباه بدون جريمه انجام مي شود.     سایر اعلانات